• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

 

KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY zaprasza wszystkie osoby po dwóch dawkach szczepionki na szczepienia trzecią dawką do naszych punktów szczepień w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim

Ciechocinek ul. Zrojowa 17
rejestracja tel: 797 003 619
lub mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 12 - rejestracja tel: 797 003 622

 


 

Rehabilitacja po COVID-19 finansowana przez NFZ

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o. o.

w Ciechocinku oraz

Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim świadczy rehabilitację pocovidową

w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym

 

 Informujemy, że zgodnie zobowiązującymi przepisami skierowania na świadczenia rehabilitacji ambulatoryjnej i stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19 mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022 r. Skierowania wystawione po 4 kwietnia 2022 r. nie mogą być realizowane.

 

 1. W Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym sp. z o. o. w Ciechocinku, ul. Zdrojowa 17 oraz Oddziale Zamiejscowym w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Narutowicza 12 działa program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ.

 2. Świadczenia są udzielane pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych.

 3. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności oraz poprawa kondycji psychicznej.

 4. Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni.

 5. Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub korzystali ze świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

 6. Przyjmujemy zgłoszenia na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania - skierowanie na rehabilitację stacjonarną może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarz poradni specjalistycznej specjalista lub lekarz z oddziału szpitalnego.

 7. Na e-skierowaniu musi widnieć zapis:

 

Dotyczy leczenia w Ciechocinku:

 

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500)

 

Oddział uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej (kod 6700)

 

Dotyczy leczenia w Aleksandrowie Kujawskim:

 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (kod 4300)

 

 

 

 1. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu.

 2. Niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia): badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualna morfologia, CRP, aktualne badanie EKG, inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta, przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

 3. Wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania.

 4. Podstawą do przyjęcia rezerwacji na turnus jest otrzymanie przez KSU prawidłowo wystawionego skierowania, które Pacjent przesyła na adres naszego Szpitala: 87-720 Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17.

 5. Po weryfikacji skierowania skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu pobytu.

 6. Pacjent skierowany na rehabilitację po COVID-19 zabiera ze sobą całą dokumentację medyczną, zarówno dotyczącą leczenia COVID-19 jak i inną, niezbędną do właściwej oceny ogólnego stanu klinicznego( np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacji specjalistycznych, badań dodatkowych itp.) oraz leki na stałe używane.

 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta na rehabilitację podejmuje lekarz Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego sp. z o. o. w Ciechocinku , w trakcie przyjęcia pacjenta, po zapoznaniu się z całością dokumentacji, zebraniu wywiadu oraz badaniu wstępnym pacjenta.

 8. Skierowania na rehabilitację stacjonarną finansowaną przez NFZ prosimy przesyłać na adres: ul. Zdrojowa 17, 87-700 Ciechocinek lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  w formie e-skierowań.

 


 

 


 

Koronawirus – przydatne informacje

https://gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

KV plakat A3 DRUK-1

______________________________________________

Podział Spółki 28.02.2020 - dokumenty do pobrania:

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Plan Podziału

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 1 do Planu Podziału

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 2 do Planu Podziału

             Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 3 do Planu Podziału

             Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 4 do Planu Podziału

              Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 5 do Planu Podziału

              Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 6 do Planu Podziału

             Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 7 do Planu Podziału

             Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 8 do Planu Podziału

             Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Zał. nr 9 do Planu Podziału

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku - Sprawozdanie Zarządu - 28.02.2020

____________________________________________________

 

 

Pobyty laryngologiczne

 

laryngologia 

 

 

ZAPRASZAMY DO PRACOWNI BIOFEEDBACK

 

                                         

 

 

 

 

 

Jesteśmy również na Facebook'u

https://www.facebook.com/Kolejowy-Szpital-Uzdrowiskowy-w-Ciechocinku-1234459729998840/

 

Bezprzewodowa sieć lokalna Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego dostępna jest tylko w określonych miejscach.

 

 

 info

 

Z końcem listopada 2019 roku zakończyły się prace budowlano-remontowe w Oddziale Sanatoryjnym TURKUS, prowadzone w związku z realizacją projektu pn. Budowa dźwigu zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pokoi hotelowych w celu ich przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych na działce nr 725/5, 725/6, 726/3 i 726/4 położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 7

 

Dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogliśmy wyposażyć obiekt w specjalną platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nowoczesną windę, która połączyła wszystkie kondygnacje obiektu, a także przystosować dla pacjentów z niepełnosprawnościami część pokoi hotelowych. Dzięki realizacji inwestycji w Oddziale Sanatoryjnym TURKUS zwiększyła się liczba miejsc dla pacjentów z niepełnosprawnościami, również dla osób poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich kuracjuszy i gości!

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           images

 

Inwestycja pn.

“Przebudowa wejścia głównego do budynku szpitalnego, powiększenie istniejącego holu głównego, zadaszenia i przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa recepcji  wraz z zapleczem, dostosowanie warunków pracy i obsługi dla osób niepełnosprawnych”

dofinansowana została przez

Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

50x70 szpital kolejowy ciech 1

aleksue 

ciechue

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego

Tradycje Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego sięgają 1922 roku. To właśnie wtedy w opuszczonych przez zaborców obiektach w Aleksandrowie Kujawskim powstał ze składek ówczesnych pracowników Dyrekcji Kolei w Warszawie "Dom Wypoczynkowy Kolonii Letnich", stopniowo przekształcany w Zakład Leczniczy. 

W latach trzydziestych minionego stulecia został przejęty przez stowarzyszenie pod nazwą "Rodzina Kolejowa". Pod zarządem stowarzyszenia funkcjonował oraz rozwijał się w Aleksandrowie Kujawskim jako Zakład Przyrodoleczniczy aż do czasu wybuchu II Wojny Światowej.

Po II Wojnie Światowej Zakład wznowił działalność pod nazwą "Sanatorium Zdrojowe Kolei Państwowych" w czterech pawilonach przy ulicy Narutowicza 12.

Pierwszy pawilon "Kolejowego Sanatorium Zdrojowego" w Ciechocinku wybudowano przy okazji odbudowy Dworca PKP ze zniszczeń wojennych i oddano uroczyście do użytku w dniu 1 maja 1952 roku. 
W ciągu następnych kilkunastu lat sanatorium ciechocińskie dynamicznie się rozwinęło. W kwartale ulic Widok - Zdrojowa i (obecnie) B. Alberta powstał obiekt na 200 łóżek z pełnym zapleczem diagnostycznym i zabiegowym oraz rehabilitacyjnym basenem termalnosolankowym.

W dniu 1 stycznia 1972 roku zostaje połączone Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Ciechocinku z Sanatorium w Aleksandrowie Kujawskim. Od tej pory aleksandrowski obiekt jest Oddziałem zamiejscowym ciechocińskiego sanatorium. 
Wyremontowany i zmodernizowany w latach 1974-1990 oddział również posiada pełną bazę diagnostyczną i zabiegową oraz własny rehabilitacyjny basen termalny. Każdy z obiektów dysponuje bazą hotelową na 200 miejsc i zajmuje się przede wszystkim leczeniem uzdrowiskowym, profilaktyką i rehabilitacją medyczną.

1 Października 1991 roku "Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe" zostaje przekształcone w "Szpital Uzdrowiskowy". Dla przyjeżdżających tutaj kuracjuszy oznacza to szerszy zakres usług - całodobową, bardziej intensywną i systematyczną opiekę lekarską oraz pielęgniarską, możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych i diagnostycznych lub konsultacji a także wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych.

Reforma ochrony zdrowia w Polsce powoduje, że z końcem 1998 roku Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku z Oddziałem zamiejscowym w Aleksandrowie Kujawskim opuszcza struktury PKP i od 1 Stycznia 1999 podejmuje działalność w formie spółki prawa handlowego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Obie placówki Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku specjalizują się w szczególności w leczeniu schorzeń narządu ruchu, reumatycznych i pourazowych, choróbach układu nerwowego, górnych dróg oddechowych i układu krążenia. 
Oprócz tego świadczymy usługi hotelowe, żywieniowe, organizacji kongresów, zjazdów i konferencji.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku położony jest w centrum uzdrowiska, w pobliżu słynnych ciechocińskich dywanów kwiatowych, Parku Zdrojowego oraz tężni. 
W naszym obiekcie "pod jednym dachem" oferujemy Państwu bazę hotelową o wysokim standardzie i pełną bazę diagnostyczną i leczniczo - zabiegową.

Przez całą dobę czuwa nad Państwem profesjonalny personel medyczny. W obiekcie jest dostęp do bezprzewodowego internetu.

 

 

Certyfikaty

Lista certyfikatów Szpitala

Certyfikat 2013

 

 

X