• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

Wybierz poradnię specjalistyczną:

 • Pusty
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna

Pierwszy element

Poradnia antynikotynowa

Udzielamy pomocy osobom, które borykają się z problemem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych paleniem tytoniu, pomagamy w uwolnieniu się od nikotynizmu.

Cennik:

 • Konsultacja: 80 zł

Poradnia logotypedyczna 

Oferta poradni logotypedycznej skierowana jest do dorosłych jak i dzieci. W ramach rehabilitacji logopedycznej prowadzimy zajęcia dla osób:

 • Z afazją
 • Po udarach
 • Po wylewach
 • Z niepłynnością mowy
 • Z wadami wymowy u dzieci, takimi jak: seplenienie, mowa bezdźwięczna, jąkanie, reranie, terapia czytania i pisania.

Cennik:

 • Konsultacja: 30 zł

Poradnia medycyny pracy

Oferta poradni medycyny pracy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych:

 • Wydawanie orzeczeń o zdolności do pracy
 • Badania dla pracujących powyżej 3 metrów
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisjach
 • Wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych
 • Wizytacja stanowiska pracy przez lekarza medycyny pracy
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikami – badania wstępne, okresowe, kontrolne

Cennik:

 • Badania dla kierowców (osoby ubiegające się o prawo jazdy wraz z wydaniem orzeczenia): 250,00 zł
 • Badanie psychotechniczne wraz z wydaniem orzeczenia:  200,00 zł
 • Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych: 40,00 zł
 • Zaświadczenie lekarskie w ramach badania wstępnego okresowego lub kontrolnego: 48,00 zł 
 • Zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych: 68 zł

Poradnia psychogeriatryczna

Udzielamy pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi występującymi w wieku podeszłym - po 60 roku życia - tj.: depresja, zaburzenia lękowe, otępienia, schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Cennik:

 • Konsultacja: 150 zł

Poradnia psychologiczna

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami na tle lękowym, zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnieniami, kłopotami seksualnymi, stresem, zaburzeniami przystosowania czy przeżywania zespołu stresu pourazowego.

Cennik:

 • Konsultacja: 80 zł

Poradnia rehabilitacyjna

Nasza poradnia ukierunkowana jest na schorzenia układu ruchu, m.in. po udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, po urazach oraz złamaniach kostnych, po endoprotezoplastyce stawów biodrowych lub kolanowych. W Poradni zajmujemy się pacjentami z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz chorymi ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych oraz chorymi na stwardnienie rozsiane i ataksję rdzeniowo-móżdżkową. 
W dziedzinie fizjoterapii stosujemy nowoczesną metodę McKenziego – mechaniczne diagnozowanie i terapię bólów kręgosłupa i kończyn. Metoda z własnym oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz podejściem leczniczym uznanym za najpopularniejszy sposób leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Cennik:

• Konsultacja: 150 zł

Poradnia żywieniowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zasad zdrowego żywienia, uwzględniając wytyczne Państwowego Instytutu Żywności i Żywienia oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Dietę dobieramy pod względem indywidualnych potrzeby i możliwości organizmu, nie wywołując utraty sił i witalności.

Cennik:

 • Porada żywieniowa: 40,00 zł
 • Spotkania cykliczne - 1 spotkanie: 50,00 zł 
 • Spotkanie cykliczne - kolejne/ kontrolne: 30,00 zł 
 • Pakiet tygodniowy (jadłospis + spotkanie kontrolne): 70,00 zł 
 • Pakiet dwutygodniowy (jadłospis + 2 spotkania kontrolne): 90,00 zł
 • Pakiet miesięczny (jadłospis + 2 spotkania kontrolne): 170,00 zł

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Aktualne promocje

Oferty pracy

X