• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

Wybierz poradnię specjalistyczną:

 • Pusty
 • Poradnia dietetyczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia uzdrowiskowa
 • Poradnia laryngologiczna
 • Poradnia reumatologiczna

Pierwszy element

Poradnia dietetyczna

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zasad zdrowego żywienia, uwzględniając wytyczne Państwowego Instytutu Żywności i Żywienia oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Dietę dobieramy pod względem indywidualnych potrzeby i możliwości organizmu, nie wywołując utraty sił i witalności.

Cennik:

 • Porada dietetyczna: 30 zł
 • Analiza składu ciała (podstawowa): 20 zł 
 • Analiza składu ciała (rozszerzona):  30 zł 
 • Indywidualne programowanie metaboliczne: 35 zł
 • Edukacja pacjenta: 30 zł
 • Edukacja pacjenta (+ zalecenia żywieniowe): 40 zł
 • edukacja pacjenta ( +zalecenia żywieniowe + jadłospis 7-dniowy): 100 zł
 • Wizyta\porada kontrolna: 15 zł
 • Wizyta kontrolna + analiza składu ciała: 25 zł
 • Edukacja pacjenta - zmiana nawyków żywieniowych (programowanie + edukacja): 60 zł
 • Edukacja pacjenta - zmiana nawyków żywieniowych (programowanie + edukacja + indywidualne zalecenia żywieniowe): 80 zł
 • Edukacja pacjenta - zmiana nawyków żywieniowych (programowanie + edukacja + indywidualne zalecenia żywieniowe + jadłospis): 110 zł

Poradnia logotypedyczna 

Oferta poradni logotypedycznej skierowana jest do dorosłych jak i dzieci. W ramach rehabilitacji logopedycznej prowadzimy zajęcia dla osób:

 • Z afazją
 • Po udarach
 • Po wylewach
 • Z niepłynnością mowy
 • Z wadami wymowy u dzieci, takimi jak: seplenienie, mowa bezdźwięczna, jąkanie, reranie, terapia czytania i pisania.

Cennik:

 • Konsultacja: 30 zł

Poradnia rehabilitacyjna

Nasza poradnia ukierunkowana jest na schorzenia układu ruchu, m.in. po udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, po urazach oraz złamaniach kostnych, po endoprotezoplastyce stawów biodrowych lub kolanowych. W Poradni zajmujemy się pacjentami z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz chorymi ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych oraz chorymi na stwardnienie rozsiane i ataksję rdzeniowo-móżdżkową. 
W dziedzinie fizjoterapii stosujemy nowoczesną metodę McKenziego – mechaniczne diagnozowanie i terapię bólów kręgosłupa i kończyn. Metoda z własnym oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz podejściem leczniczym uznanym za najpopularniejszy sposób leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Cennik:

• Konsultacja: 150 zł

Poradnia psychologiczna

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami na tle lękowym, zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnieniami, kłopotami seksualnymi, stresem, zaburzeniami przystosowania czy przeżywania zespołu stresu pourazowego.

Cennik:

 • Konsultacja: 80 zł

Poradnia antynikotynowa

Udzielamy pomocy osobom, które borykają się z problemem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych paleniem tytoniu, pomagamy w uwolnieniu się od nikotynizmu.

Cennik:

 • Konsultacja: 80 zł

Poradnia medycyny pracy

Oferta poradni medycyny pracy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych:

 • Wydawanie orzeczeń o zdolności do pracy
 • Badania dla pracujących powyżej 3 metrów
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisjach
 • Wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych
 • Wizytacja stanowiska pracy przez lekarza medycyny pracy
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikami – badania wstępne, okresowe, kontrolne

Cennik:

 • Badania dla kierowców (osoby ubiegające się o prawo jazdy wraz z wydaniem orzeczenia): 250,00 zł
 • Badanie psychotechniczne: 200,00 zł
 • Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych: 40,00 zł
 • Zaświadczenie lekarskie w ramach badania wstępnego okresowego lub kontrolnego: 48,00 zł 
 • Zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych: 68 zł

Poradnia psychogeriatryczna

Udzielamy pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi występującymi w wieku podeszłym - po 60 roku życia - tj.: depresja, zaburzenia lękowe, otępienia, schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Cennik:

 • Konsultacja lekarska: 230 zł
 • Badannie psychologiczne: 180 zł
 • Trening funkcji poznawczych:  150zł
 • Porada dla rodziny/opiekunów: 180zł

Poradnia reumatologiczna

Poradnia uzdrowiskowa

 

Gabinet laryngologiczno-foniatryczny

-diagnostyka zaburzeń głosu i mowy z wykorzystaniem najnowszych metod badań, technik i aparatury,

-kompleksowe leczenie chorób uszu, nosa, zatok przynosowych, krtani

-diagnostyka zaburzeń słuchu,

-badania wydolności narządu głosu,

-leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy,

-rehabilitacja logopedyczna w zakresie emisji głosu,

-badania laryngologiczno-foniatryczne do celów medycyny pracy,

-profilaktyka zawodowych zaburzeń głosu.

1. Konsultacja laryngologiczna 90,00zł

2. Badanie audiometryczne 30,00zł

3. Badanie tympanometryczne 30,00zł

4. Badania otoemisja akustyczna 30,00zł

Poradnia reumatologiczna

Aktualne promocje

Oferty pracy

X