• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

 

 

zapraszamy na :

 

TURNUSY REHABILITACJI GŁOSU I MOWY

 

PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII CAŁKOWITEJ w ramach umowy z NFZ. 

 

Terminy turnusów:             

           

08.05.2019 r. -29.05.2019 r.

 

 

21-dniowe turnusy stacjonarne umożliwiające pacjentom opanowanie dźwięcznej mowy zastępczej oraz przystosowanie do  nowych warunków funkcjonowania po operacji całkowitego usunięcia krtani

 

 Program turnusu:

-ćwiczenia logopedyczne głosu i mowy

- ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające

-konsultacje foniatryczne

- fizjoterapia wg wskazań

- porady psychologa

pobierz skierowanie 

 


 

 POBYT PRYWATNY W RAMACH REHABILITACJI, PO OPERACJI USUNIĘCIA

 

KRTANI W PRZEBIEGU CHOROBY NOWOTWOROWEJ 

 

Zakres działania: Kompleksowa rehabilitacja osb po operacji usunięcia krtani: nauka głosu I mowy przełykowej, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym (proteza krtani, aparaty wzmacniające głos, odsysacze, rurki tracheotomijne).

 

Cel działania: umożliwienie pacjentom po laryngektomii całkowitej opanowania w krótkim czasie dźwięcznej mowy zastępczej, przystosowanie do nowych warunków funkcjonowania po okaleczającej operacji.

 

Forma rehabilitacji: - 3 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne, grupy 12-15 osobowe

 

Program turnusu rehabilitacyjnego

 

- indywidualna i grupowa nauka mowy przełykowej

 

- nauka posługiwania się elektronicznymi protezami krtaniowymi

 

- ćwiczenia oddechowe

 

- ćwiczenia ogólnokondycyjne

 

- psychoterapia

 

Postępowanie Specjalistyczne

 

I Logopedyczne

 

- diagnoza logopedyczna

 

- terapia logopedyczna indywidualna

 

- terapia logopedyczna grupowa

 

- instruktaż w posługiwaniu się sprzętem pomocniczym

 

II Psychologiczne

 

- diagnoza psychologiczna

 

- terapia indywidualna

 

- inne formy oddziaływań (pogadanki)

 

III Postępowanie medyczne laryngoloiczno-foniatryczne

 

- badanie laryngologiczne wstępne

 

- ocena foniatryczna i ustalenie rrodzaju rehabilitacji głosu i mowy

 

- bieżąca opieka nad laryngektomowanymi

 

- pogadanki tematyczne

 

Kwalifikacje osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji osób po operacji usunięcia krtani

 

- lekarz laryngolog

 

- logopeda dyplomowany

 

- psycholog

 

- kinezyterapeuta

 

- personel pomocniczy

 

Cena turnusu 2940,00 zł /osoba (tj. 140 zł za osobodzień). 

 


 

 

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o.

ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek

www.kolejowyszpitaluzdrowiskowy.pl

tel.: 797 003 605

sekretariat@kolejowyszpitaluzdrowiskowy.pl

nadzór specjalistyczny:

Klinika Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

X