• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

REHABILITACJA LECZNICZA W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

Współpracujemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadząc rehabilitację leczniczą w ramach prewncji rentowej.Celem prowadzonego programu rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy osobom , które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Jak uzyskać skierowanie.

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególoności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania i z powrotem refunduje ZUS do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Czas trwania rehabilitacji leczniczej

Rehabilitacja w ośrodku trwa 24 dni.

Profile rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - Ośrodek w Ciechocinku:

1. Rehabilitacja lecznicza schorzeń narządu głosu

Profile rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - Ośrodek w Aleksandrowie Kujawskim:

1. Rehabilitacja lecznicza schorzeń narządu ruchu

 

 

Oferty pracy

X